Česky
English
 Zvětšování textu  Zmenšování textu  Zvětšování šířky sazby  Zmenšování šířky sazby  Zobrazit stránku pro tisk  Design pro Palmbook, PDA

NovotnyArt - Webdesign

Mobil: 605 465 156, IČO:724 65 255
E-mail: info@novotnyart.com
Web: http://webdesign.novotnyart.com

Ukázky - průběh realizace webových stránek

Po rozboru Vašich požadavků je obvykle prvním krokem vytvoření kompletní grafické podoby webu. Po korekturách následuje vytvoření funkční šablony stránek, naplnění obsahem, testování a spuštění webu.

Grafika webu - alternativní návrhy

Webové stránky je možné samozřejmě vypracovat "od nuly" nebo zapracovat grafické prvky, které si dodáte (typicky firemní logo). Pro korektury dostanete standardně dvě odvozené varianty grafické podoby, např.:

Varianta grafického návrhu webu

Varianta grafického návrhu webu

Zelená "finální podoba" byla nakonec ještě pozměněna po kompletní realizaci webu "za provozu" (odkaz zde).

Grafika webu - alternativní návrhy

Někdy stačí i malá změna barevnosti nebo podoby grafických prvků k poměrně podstatné změně vyznění celého návrhu:

Varianta grafického návrhu webu

Varianta grafického návrhu webu

Optimalizace finálního grafického návrhu

Součástí realizace je i diskuze k optimálnímu rozložení prvků webu (navigace, datových oblastí nebo velikosti použitých grafických prvků) např. s ohledem na marketingovou strategii firmy nebo předpokládaný rozsah webových stránek.

Zde je ukázka zvolené varianty před a po její optimalizací při finálních korekturách:

Varianta grafického návrhu webu

Realizovaná varianta byla v tomto případě tato:

Realizovaná varianta grafického návrhu webu

Ukázka modernizace zastaralých webových stránek

Na internetu je obrovské množství webových stránek, které:

  • graficky
  • funkčně
  • nebo i ergonomicky nevyhovují současným požadavkům.

Ukázka jedné takové aplikace - kopie hlavní stránky původní verze:

Stará podoba webu před modernizací

Zákazník požadoval původní webové stránky zcela přepracovat, beze změny mělo naopak zůstat firemní logo (celkem pochopitelně, jako zacedená součást firemní identity). Součástí zakázky bylo i pořízení podstatné části fotodokumentace interiérů prodejen. Nová podoba internetové prezentace firmy (odkaz zde):

Modernizovaná podoba webu: editaci obsahu může provádět klient

Starý web - nový web

Obdobná případová studie - modernizace starých statických stránek nábytkařské firmy do flexibilního webu na bázi redakčního systému. Je to zároveň ukázka webu, kde klient provádí všechny editace obsahu zcela sám (tj. bez požadavku na optimalizaci textů pro vyhledávače).Ta byla odborně provedena pouze pro několik klíčových slov. Stará podoba webu:

Stará podoba webu před modernizací

Nová podoba webu:

Modernizovaná podoba webu: editaci obsahu může provádět klient

Starý web - nový web

Přepracování nevyhovujících webů je dnes v podstatě velmi častým zadáním - ani tento starý web neumožňoval klientovi samostatné změny obsahu klientem a měl objektivně zcela nevyhovující podobu. Stará podoba webu:

Stará podoba webu před modernizací

Nová podoba webu:

Modernizovaná podoba webu: editaci obsahu může provádět klient

Aktualizace dat

Samostatnou kapitolou realizace internetových stránek je domluva na způsobu aktualizace dat.

  • standardně může podklady náš klient zpracovávat a publikovat sám pomocí redakčního systému
  • možná je i domluva na společné editaci (doladění optimální podoby textů pro vyhledávače) nebo např. zasílání podkladů ke zpracování e-mailem (text, obrázky atd.)

Editace běžného textu probíhá v editoru, který se způsobem práce příliš neodlišuje od běžných editorů typu Microsoft Word, nahrávání obrázků na webu připomíná odesílání příloh mailem.

Editor webový stránek

Jedna z možností editace obsahu datových tabulek u aplikací typu "e-shop":

Editace datových položek - e-shop

Editace datových položek - e-shop

 

Pokud Vás zajímají další podrobnsti, demo aplikace - kontaktujte nás.

© NovotnyArt  

webdesign.novotnyart.com    Tel.: 605 465 156

Nahoru