Česky
English
 Zvětšování textu  Zmenšování textu  Zvětšování šířky sazby  Zmenšování šířky sazby  Zobrazit stránku pro tisk  Design pro Palmbook, PDA

NovotnyArt - Webdesign

Mobil: 605 465 156, IČO:724 65 255
E-mail: info@novotnyart.com
Web: http://webdesign.novotnyart.com

Foto

Součástí zhotovení webových stránek je obvykle i zpracování fotografických podkladů, včetně úprav obrazu:

  • korekce barevnho podání, jasu a sytosti, zaostření, úprava perspektivy, odstranění a náhrada rušivých částí snímku, fotomontáž, atd.

I ze špatných podkladů je možné získat solidní výsledek, viz ukázky úprav dodaných fotografií.

Pro dokonalý výsledek takové podklady ale nestačí - nabízíme Vám i zhotovení kvalitní fotodokomentace - ukázka.

Ukázky úprav dodaných fotografií:

Původní fotografie - ukázka výrobků kovozpracující firmy. Toto je jedna z fotografií využitých ke zpracování hlavičky webové grafiky. Odstranění pozadí, zaostření, atd.: 

Fotografie zpracovaná do grafiky: 

Původní fotografie - snímek pokoje v hotelu. Úpravy byly možné jen za cenu zvýšené zrnitosti výsledné fotografie: 

Retušovaná fotografie: 

Původní fotografie - firemní provozovna. Retušování celé fasády a omítky rampy, odstranění automobilu a následná obnova spodní části schodiště: 

Retušovaná fotografie: 

Původní fotografie - reference stavební firmy (dokumentace pokládání střechy). Odstranění postavy ze záběru, narovnání budovy, úprava expozice snímku: 

Retušovaná fotografie: 

Původní fotografie - reference izolatérské firmy: nová asfaltová lepenka. Zvýšení sytosti barev, odstranění hromosvodu v popředí a antény vlevo: 

Retušovaná fotografie: 

Nahoru Zhotovení fotodokumentace: Zelená hora, Žďár n. Sáz.

Ukázky ze souboru výtvarně pojaté fotodokumentace vnějšího areálu Santiniho poutního kostela sv. Jana Nepomuckého z roku 1722. Památka je na seznamu UNESCO.

Kliknutí - zobrazit detailKliknutí - zobrazit detailKliknutí - zobrazit detailKliknutí - zobrazit detailKliknutí - zobrazit detailKliknutí - zobrazit detailKliknutí - zobrazit detailKliknutí - zobrazit detail
Kliknutí - zobrazit detailKliknutí - zobrazit detailKliknutí - zobrazit detailKliknutí - zobrazit detailKliknutí - zobrazit detailKliknutí - zobrazit detail
© NovotnyArt  

webdesign.novotnyart.com    Tel.: 605 465 156

Nahoru